• Реклама

До відома

Здесь вы можете попросить о помощи или предложить свою помощь!
Подписчиков: ПСУ ПО ДАСУ в області

До відома

Сообщение Прес-служба ДфІ » 2016-11-25

Правовий захист громадян
Понад 20 років Незалежності України принципи прав людини, закладені в законодавстві, міжнародних зобов'язаннях та Конституції України, поступово стають реальними підґрунтям для громадянського суспільства та механізмами державного управління.
У 1991 році Україна, ставши незалежно державою, зробила перший крок на шляху до ствердження демократичності, верховенства права.
Права людини в сучасному світі - це проблема, вирішення якої стоїть у центрі практичної діяльності міжнародного співтовариства і кожної держави.
Права людини - це її можливість діяти певним чином для того, щоб забезпечити своє нормальне існування, розвиток і задоволення власних потреб.
Поняття про права людини включає два аспекти:
> природні права людини, неподільно пов'язані з її існуванням та розвитком;
> набуті права людини, що характеризують її соціально-політичний статус.
Другий розділ Конституції України закріплює систему прав, свобод і обов'язків, яку можна поділити на особисті (природні, громадянські), політичні, соціальні, економічні, культурні, екологічні та сімейні права і обов'язки. Сукупність конституційних норм визначає правовий статус людини і громадянина.
Міжнародне співтовариства приділяє правам людини велику увагу, для цього визначає міжнародно-правові стандарти в цій галузі, тобто в договірному порядку встановлює правові норми мінімально припустимого поводження держав з індивідами, що перебувають на її території.
Ці стандарти закріплені:
> Загальною декларацією прав людини (1948 р.);
> Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права (1966 р.);
> Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (1979 р.);
> Конвенцією про права дитини (1989 р.);
> іншими міжнародно-правовими документами.
Права людини випливають з природного права, притаманного людині від народження, поширюються на всіх людей, що проживають в конкретній державі (громадян держави, громадян інших держав, осіб без громадянства). Права громадянина закріплюються за особою в силу її приналежності до громадянства держави (громадяни мають політичні й інші права, яких не мають інші особи).
Конституція визначає життя людини, її здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпеку найвищою соціальною цінністю. Утвердження прав і свобод людини є головним обов'язком держави, вона визначає зміст і спрямованість її діяльності.
Конституційні права і свободи людини і громадянина можна поділити на три групи:
1. Особисті права і свободи людини (громадянські, природні) безпосередньо пов'язані з сутністю людини, як фізичної особи, зокрема:
- право на вільний розвиток своєї особистості (ст. 23 Конституції України);
- невід'ємне право на життя (ст. 27);
- право на повагу до гідності (ст. 28);
- право на свободу та особисту недоторканість (ст. 29);
- право на недоторканість житла (ст. З0);
- право на таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції (ст. 31);
- право на невтручання в особисте та сімейне життя (ст. 32);
- право на свободу пересування і вільний вибір місця проживання (ст. 33);
- право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань (ст. 34);
- право на свободу світогляду і віросповідання (ст. 35).
2. Політичні права і свободи громадянина України пов'язані з взаємовідносинами особи і держави:
> право на об'єднання у політичні партії та політичні організації (ст. 36);
> право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування (ст. 38);
3. Економічні, культурні, соціальні, екологічні та сімейні права людини:
- право кожного володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатом своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41);
- право кожного на підприємницьку діяльність (ст. 42);
- право на працю (ст. 43);
- право працюючих на відпочинок (ст. 45);
- право громадян на соціальний захист (ст. 46);
- право кожного на житло (ст. 47);
- право кожного на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї (ст. 48);
- право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49);
- право на безпечне для життя і здоров'я довкілля, на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50);
- право пов'язане з забезпеченням вільної згоди на шлюб, охороною материнства і батьківства, дитини і сім'ї (ст. 51-52);
- право кожного на освіту (ст. 53);
- право на свободу літературної, художньої, іншої творчої діяльності та її результати (ст. 54).
Держава зобов'язана забезпечити реалізацію і захист прав і свобод людини і громадянина. Іноземці і особи без громадянства мають такі самі права, свободи і обов'язки, як і громадяни України, за виключенням окремих, які згідно законодавства можуть належати лише громадянам.
Україна гарантує забезпечення гідних умов життя, певних політичних, соціальних і інших прав і свобод тільки своїм громадянам.
Гарантії прав людини конституційно закріплені в ст. 40, 55-63:
- право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення, або особисто звергатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів (ст. 40);
- право на судовий захист (ст. 55);
- право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними діями чи бездіяльністю органів державної влади, їх посадових та службових осіб (ст. 56);
- зворотна дія нормативно-правових актів (ст. 58);
- право на правову допомогу (ст. 59);
- право не виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (ст.60);
- індивідуальний характер юридичної відповідальності (ст. 61);
- презумпція невинуватості (ст. 62);
- право відмови від показань або пояснень щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів (ст. 63).
Гарантією реалізації прав і свобод людини є також право кожного захищати їх від протиправних посягань, в тому числі від держави, її органів, посадових осіб.
Кожен громадянин має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, інститут якого закріплений Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради України» від 23.12.1997 р., а також після використання всіх національних механізмів правового захисту до відповідних міжнародних судових установ чи органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Юридичний сектор управління Південнного офісу Держаудитслужби
в Херсонській області

Посетитель
Посетитель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 15:15
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Реклама

Re: До відома

Сообщение Анжела » 2016-11-25

Спасибо. А к чему вы это ведете?
Аватара пользователя
Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 304
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 17:54
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 6 раз.

Пряма лінія

Сообщение Прес-служба ДфІ » 2016-11-28

28.11.2016 року з 10.00 до 11.00 «Пряму телефонну лінію» за телефоном 265012.
На Ваші запитання буде відповідати заступник начальника управління - начальник відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Поліщук Олександр Кіндратович.

Посетитель
Посетитель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 15:15
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

На контролі

Сообщение Прес-служба ДфІ » 2016-12-05

ПРОТИКОРУПЦІЙНИМ УДАРОМ

«Телефон довіри» Держаудитслужби в Херсоні – 0552 26 36 28

Аудитори разом із правоохоронцями протидіють проявам хабарництва, корупції, розкраданню бюджетних коштів.
Спільні завдання - припинення корупційних схем навколо розкрадання бюджетних коштів, викриття хабарників, посадовців. Сьогодні в Кримінальному кодексі є чимало статей, які прямо вказують на боротьбу із корупцією. Це і злочини в сфері господарської діяльності, і злочини проти власності, і посадові злочини, і ряд інших. Продовжується робота з відшкодування збитків у грошовому еквіваленті на сотні мільйонів гривень.
Держава припиняє діяльність ряду найбільш кваліфікованих злочинних формувань, банд та злочинних організацій. До суду направляються кримінальні справи відносно тих, хто зухвало розкрадав бюджетні кошти і майно.

Управління праці та соціального захисту населення Корабельної районної у м. Херсоні ради порушило фінансову дисципліну на понад 1,5 млн грн
Аудитори встановили фінансових порушень, які призвели до втрат, на загальну суму 1,59 млн грн в Управлінні праці та соціального захисту населення Корабельної районної у м. Херсоні ради (далі – УПСЗН) за період з 01.01.2014 по 30.06.2016.

Наприклад, через недостовірну інформацію, надану до УПСЗН внутрішньо переміщеними особами про наявність у їх володінні житлових приміщень за межами окупованої території, зайво призначено та виплачено грошову допомогу за рахунок держави на загальну суму 294,36 тис. грн.

УПСЗН призначено і надміру виплачено грошову допомогу 9 переміщеним особам за наявності у будь-кого з членів сім’ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, загалом на 99,16 тис. грн.

Аудитори встановили 5 випадків, коли УПСЗН призначило і виплатило щомісячну адресну допомогу переміщеним особам за даними паспортів, які обліковуються компетентними органами як втрачені, вкрадені або належали особам, які на дату призначення виплат померли, на загальну суму 54,61 тис. грн.

Також встановлено, що 32 переміщені особи водночас отримували зарплату, інші соціальні виплати і на тимчасово окупованій території, в районах проведення АТО, і грошову допомогу в УПСЗН. Внаслідок цього УПСЗН зайво виплачено адресну грошову допомогу загалом на 491,06 тис. грн.

Керівнику підконтрольного об’єкту направлені обов’язкові вимоги по усуненню порушень і притягненню винних осіб до відповідальності. Результати проведеної ревізії аудитори надали вищестоящій організації і направлено до правоохоронного органу.
Прес-служба управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області

Посетитель
Посетитель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 15:15
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Результати діяльності аудиторів

Сообщение Прес-служба ДфІ » 2016-12-08

У соціальній сфері Білозерського району аудитори виявили фінансові порушення

Прес-служба управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області

В Управлінні соціального захисту населення Білозерської РДА (далі – УПСЗН) за результатами ревізії використання коштів за період з 01.01.2014 по 31.05.2016 встановлено порушень чинного законодавства на загальну суму 269,3 тис.грн.

Під час ревізії аудитори відстежили спрямування коштів, виділених з бюджету на компенсацію підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу. Також фахівці перевірили законність щодо надання щомісячної адресної підтримки тим, хто перемістився з тимчасово окупованої території України і районів проведення АТО, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, а також законність призначення та виплат усіх видів соціальної допомоги, пільг, субсидій та інших виплат за рахунок державного і місцевих бюджетів.

Зокрема, всупереч вимогам бюджетного законодавства УПСЗН компенсувало загалом 173,13 тис. грн установам, підприємствам, організаціям суми середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу.

Крім того, шість підприємств одержали з бюджету у завищеному розмірі компенсацію середнього заробітку працівникам, призваним на військову службу на загальну суму 22,82 тис. грн.

УПСЗН не проводило претензійно-позовну роботу для стягнення переплат на суму 26,49 тис. грн, встановлених попередньою ревізією.

За допущені порушення фінансової дисципліни на посадовця складено адміністративний протокол. Керівнику підконтрольного об’єкту надано обов’язкові вимоги по усуненню порушень та притягненню винних осіб до відповідальності.

Про результати інспектування УПСЗН поінформовано вищестоящу організацію і правоохоронний орган.

Посетитель
Посетитель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 15:15
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Пряма лінія. Кадрові питання.

Сообщение Прес-служба ДфІ » 2016-12-20

В апараті Південного офісу Держаудитслужби буде проведено 21.12.2016 року з 10.00 до 12.00 «Пряму телефонну лінію» за телефоном 048 724-35-18.
На Ваші запитання буде відповідати начальник відділу по роботі з персоналом апарату Південного офісу Держаудитслужби Маломанова Ірина Геннадіївна.

http://www.odoblkru.gov.ua/

Посетитель
Посетитель
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 14 июл 2016, 15:15
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 9 раз.

Спільна протидія

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-01-24

ПОЗАКОРУПЦІЙНІ КОШТОРИСИ, КОШИКИ, СКАРБНИЦІ І БЮДЖЕТИ

Шановні громадяни! Звертайтеся на «телефон довіри» Держаудитслужби в Херсонській області за номером у місті Херсоні 0552 263628

Корупція – комплексна, багаторівнева та широкомасштабна проблема, складність якої обумовлена різними причинами, передусім, соціального і морального характеру. Антикорупційна держава можлива за умов зростання ваги несилових (політичних, економічних, соціальних, інформаційних тощо) складових для спільної реалізації відповідних дієвих заходів.

Аудитори Херсонщини застосовують фінансові санкції до порушників бюджетного законодавства
Упродовж 2016 року до установ, під час ревізій яких виявлено порушення, аудитори застосували фінансові санкції у вигляді призупинення бюджетних асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Результати.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-01-24

Аудитори Херсонщини застосовують фінансові санкції до порушників бюджетного законодавства

Упродовж 2016 року до установ, під час ревізій яких виявлено порушення, аудитори застосували фінансові санкції у вигляді призупинення бюджетних асигнувань, зупинення операцій з бюджетними коштами та зменшення бюджетних призначень.

Наприклад, Порядком зупинення операцій з бюджетними коштами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 № 21, визначений дієвий механізм застосування заходу впливу органами Держаудитслужби. Тому аудитори, у межах наданих їм повноважень, зупиняють бюджетні операції окремим розпорядникам і одержувачам коштів, котрі порушили фінансову дисципліну.

Зокрема, в аграрному секторі фахівці 8 разів зупиняли операції з бюджетними коштами, освітній галузі – 8, у сфері соціального захисту і культури – 4, загалом - 21. Причому такі фінансові заходи застосовано не формально, а з урахуванням забезпечення нормального функціонування установи і реального впливу санкції на стан усунення правопорушень.

Варто зазначити, що в бюджетній сфері зупинення операцій з коштами на рахунках, відкритих в органах казначейської служби, застосовують до підконтрольних об’єктів, терміном до 30 календарних днів. Зокрема, з причини невиконання вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», постанов Кабінету Міністрів України «Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу», «Про впорядкування використання легкових автомобілів бюджетними установами та організаціями» Кодексу законів про працю України, Закону України «Про колективні договори і угоди», наказу Міністерства фінансів України «Про Порядок складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів».

Відповідні розпорядження аудитори й надалі направлятимуть розпорядникам бюджетних коштів вищого рівня задля застосування відповідних заходів впливу до порушників чинного законодавства. Мета конкретна - недопущення таких порушень при здійсненні фінансово-господарської діяльності в подальшому.

Прес-служба Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Взаємодія владних структур.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-03-09

Кабмін, Мінфін та Держаудитслужба обговорили ризики перехідного періоду у процесі модернізації української системи бухгалтерського обліку
Прес-служба Державної аудиторської служби України

Сьогодні у межах спільної ініціативи Міністерства фінансів України та Державної аудиторської служби України у приміщенні Держаудитслужби проведено круглий стіл «Модернізація вітчизняної системи бухгалтерського обліку», черговим кроком якої є запровадження з 01 січня 2017 року нових національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та відповідного Плану рахунків.

У заході взяли участь заступник директора Департаменту фінансової політики Секретаріату Кабінету Міністрів України Інна Дмитренко, заступник директора Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку – начальник Управління методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України Людмила Гапоненко, заступник начальника Управління методології бухгалтерського обліку Ганна Нікітан.

Держаудитслужбу представляли заступник Голови Держаудитслужби Юлія Солянік, перший заступник Голови Держфінінспекції Олександр Шкуропат та керівники зацікавлених структурних підрозділів.

Під час круглого столу увагу було зосереджено на ризиках перехідного періоду у процесі модернізації української системи бухгалтерського обліку, на ключових аспектах змін у системі, які мають бути враховані при організації та проведенні контрольних заходів, що здійснює Держаудитслужба. Крім того, учасники обговорили можливості проведення спільних організаційних, інформаційно-роз'яснювальних та навчальних заходів з питань модернізації вітчизняної системи бухгалтерського обліку.

Насамкінець сторони висловили спільну зацікавленість у продовжені практичного співробітництва у цій сфері, адже жодна реформа не буде результативною без забезпечення ефективної взаємодії усіх її учасників.
Більше аудиторських новин: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Антикорупція

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-04-13

Державні аудитори приділяють чимало уваги антикорупційним заходам на різних рівнях
Прес-служба Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області

Управління розміщує через засоби масової інформації публікації (повідомлення) антикорупційного змісту в рамках державної антикорупційної політики, водночас з оголошенням «телефону довіри» 0552 26 36 28, який понад 10 років функціонує в Управлінні. Загалом, упродовж 1-го кварталу 2017, діяльність Управління щодо зазначених питань висвітлено на сайтах РДА та ОДА.
Чимало уваги приділено питанням стосовно правильного і повного
фінансового характеру. За результатами проведеної роз'яснювальної роботи по Е-декларуванню всі державні службовці, які перебувають у трудових відносинах, вчасно подали електронні декларації за 2016 рік, розмістивши їх на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Всі працівники, під особистий підпис, попереджені про недопущення фактів нехтування вимогами антикорупційного законодавства, приміром, у разі виникнення обставин неправомірної вигоди.
З року в рік, на засіданнях колегії Південного офісу Держаудитслужби розглядаються питання про стан дотримання антикорупційного законодавства державними аудиторами.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пряма телефонна лінія. Протягом місяця.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-05-29

Розклад прямих телефонних ліній Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області на червень 2017 року
Управлінням Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області будуть проведені:
02.06.2017 року з 15.00 до 16.00 «Пряма телефонна лінія» за телефоном 0552 490337. На запитання відповідатиме начальник відділу контролю у соціальній галузі та культури Риженко Лариса Григорівна.
06.06.2017 року з 10.00 до 11.00 «Пряма телефонна лінія» за телефоном 0552 263672. На запитання відповідатиме заступник начальника управління - начальник відділу моніторингу та перевірок закупівель Щербенок Владислав Вікторович.
07.06.2017 року з 09.00 до 10.00 «Пряма телефонна лінія» за телефоном 0552 223874. На запитання відповідатиме заступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту, ЖКГ, інфраструктури, зв'язку та фінансових послуг Денисенко Вікторія Борисівна.
09.06.2017 року з 15.00 до 17.00 «Пряма телефонна лінія» за телефоном 0552 263628. На запитання відповідатиме в.о. начальника юридичного відділу Кальницька Марія Іванівна.
12.06.2017 року з 10.00 до 11.00 «Пряма телефонна лінія» за телефоном 0552 491058. На запитання відповідатиме начальник відділу організаційної роботи Терещенко Вікторія Володимирівна.
16.06.2017 року з 15.00 до 16.00 «Пряма телефонна лінія» за телефоном 0552 490520. На запитання відповідатиме начальник відділу контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Нарченко Олена Віталіївна
21.06.2017 року з 10.00 до 11.00 «Пряма телефонна лінія» за телефоном 493077. На запитання відповідатиме заступник начальника управління - начальник відділу контролю в органах влади, оборони, правоохоронних органах та за місцевими бюджетами Поліщук Олександр Кіндратович.
23.06.2017 року з 14.00 до 15.00 «Пряма телефонна лінія» за телефоном 0552 492145. На запитання відповідатиме начальник відділу контролю в аграрній галузі, екології та природокористування Лохвіцька Тетяна Дмитрівна.

Прес-служба Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Телефонне спілкування з аудитором. По суті.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-06-01

Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області проводить
02.06.2017 року з 15.00 до 16.00 «Пряму телефонну лінію» за телефоном 0552 490337.
На запитання відповідатиме начальник відділу контролю у соціальній галузі та культури Риженко Лариса Григорівна.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Дзвінок по суті.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-06-07

Про функціонування «телефонів довіри» Південного офісу Держаудитслужби

Телефон довіри є одним із засобів забезпечення зворотного зв’язку органів державного фінансового контролю з громадськістю.
Основними завданнями функціонування телефону довіри є:
- надання інформації щодо повноважень Держаудитслужби;
- забезпечення оперативного реагування на порушення законодавства при витрачанні бюджетних коштів, використанні державного чи комунального майна підконтрольними установами, визначеними ч. 1 ст. 2 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»;
- виявлення фактів можливих корупційних та інших неправомірних дій (бездіяльності), рішень посадових осіб Держаудитслужби та її міжрегіональних територіальних органів при здійсненні ними своїх повноважень.

Зворотній зв'язок органів Держаудитслужби з громадськістю забезпечується за допомогою «телефонів довіри» щодня (крім вихідних та святкових днів) з 09.00 до 18.00 (у п’ятницю з 09.00 до 16.45).

Звернення, отримані за «телефоном довіри», відповідно до повноважень, опрацьовуються і вживаються заходи відповідного реагування згідно з вимогами чинного законодавства.

Діючі номери «телефонів довіри»:

- Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області -(0552) 263628
- апарат Південного офісу Держаудитслужби – (048)7283686
- Держаудитслужба України (044)4283818

За цими номерами може зателефонувати кожен громадянин, задати питання або інформувати про можливі порушення фінансово-бюджетної дисципліни.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Інформуйте аудиторів про бюджетних корупціонерів.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-06-22

Громадський супротив - бюджетним корупціонерам

Шановні жителі Херсонщини! Звертайтеся на «телефон довіри» державних аудиторів у місті Херсоні 0552 263628

Законодавством передбачено участь громадськості в антикорупційних заходах (стаття 21 Закону України «Про запобігання корупції»). Крім того, наказом Державної аудиторської служби України від 04.10.2016 № 101 затверджений Порядок функціонування телефону довіри у Держаудитслужбі та її міжрегіональних територіальних органах.
Отже, громадяни мають право на оперативне повідомлення, по суті, без пустих балачок і зайвих емоцій, органу державного фінансового контролю про правдиві факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, реальним чи потенційним конфліктом інтересів тощо.

[b]Прес-служба Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Увага аудиторів - зверненням громадян.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-07-03

Державні аудитори прискіпливо розглядають звернення громадян

Прес-служба управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області

У І-ому півріччі 2017 до Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області надійшло 15 звернень громадян, у тому числі колективних - 2. Наприклад, на 4 звернення надано роз’яснення, 3 – вирішено позитивно, 3 звернення направлено за належністю відповідно до статті 7 Закону України «Про звернення громадян», 4 звернення перебувають у стадії розгляду. Найбільша кількість звернень - з питань праці і заробітної плати та соціального захисту.

З метою підвищення ефективності зворотного зв’язку із громадськістю, здійснення державного фінансового контролю, в Управлінні Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області понад 10 років функціонує «телефон довіри», за яким громадяни, підприємства, установи та організації можуть звертатися зі скаргами, запитаннями і пропозиціями. Загалом за «телефоном довіри» 0552 263628 отримано 7 повідомлень про ймовірні порушення при витрачанні бюджетних коштів. Зокрема, 2 - щодо нарахування і виплати заробітної плати, стипендій, пенсій та інших соціальних виплат. Ще за двома дзвінками громадянам надано роз'яснення норм діючого законодавства, що регулюють діяльність Держаудитслужби.

Відповідно до Графіку особистого прийому керівництво Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області здійснює особистий прийом громадян.

Усі звернення розглянуто об`єктивно та своєчасно. За результатами розгляду звернень прийнято законні рішення і надано обґрунтовані відповіді. Упродовж I півріччя 2017 року випадків щодо надходження повторних звернень громадян, безпідставної відмови в задоволенні законних вимог заявників, проявів упередженості, халатності та формалізму при розгляді звернень не встановлено.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Пряма лінія з питань державних закупівель.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-07-10

10.07.2017 року з 10.00 до 11.00 «Пряма телефонна лінія» 0552 263672. На запитання відповідатиме заступник начальника управління - начальник відділу моніторингу та перевірок закупівель Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області Щербенок Владислав Вікторович.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Телефонні розмови аудиторів з громадянами.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-07-27

28.07.2017 року з 15.00 до 16.00 «Пряма телефонна лінія» 0552 223874.

На запитання відповідатиме заступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту, ЖКГ, інфраструктури, зв'язку та фінансових послуг Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області Денисенко Вікторія Борисівна.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Аудитор вислухає абонента. По суті.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-09-07

Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області проводить
07.09.2017 року з 09.00 до 10.00 «Пряму телефонну лінію» за телефоном 0552 223874. На запитання відповідатиме заступник начальника відділу контролю у галузі промисловості, енергетики, транспорту, ЖКГ, інфраструктури, зв'язку та фінансових послуг Денисенко Вікторія Борисівна.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Допомога агровиробнику- на фінконтролі аудиторів.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-09-29

У Херсоні відбулася кущова нарада аудиторів південних областей з питань адресної підтримки аграріям

Прес-служба управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області

26 вересня 2017 у приміщенні Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області, під час одноденного семінару-наради, обговорено поточні результати участі фахівців Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей у державних фінансових аудитах виконання бюджетних программ Мінагрополітики та Держрибагентства.

Зокрема, начальник відділу Департаменту контролю в аграрній галузі, екології та природокористування Держаудитслужби України Сергій Панарін окреслив проблемні питання, які постають перед аудиторами під час проведення контрольних заходів.

Окремо учасники зустрічі обговорили питання щодо документування результатів аудитів, приклади зібраних доказів для аудиторських гіпотез, результати анкетування товаровиробників, аудиторські висновки, зміст підготовлених аудиторами пропозицій.

Також проаналізовано роботу регіональних комісій з визначення на конкурсних засадах підприємств АПК, які претендують на фінансову підтримку за рахунок коштів державного бюджету.

У робочому порядку напрацьовано низку пропозицій для вдосконалення механізму з надання фінансової підтримки дрібним підприємствам галузей агропромислового виробництва, особистим селянським і фермерським господарствам.

Крім того, на семінарі-нараді проаналізовано інформацію про експортні операції агровиробників у розрізі областей.

Варто нагадати, що Кабінет Міністрів України постановою № 300 від 29.04.2015 р затвердив Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на фінансову підтримку заходів АПК шляхом здешевлення кредитів.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Гострі фінансові запитання - держаудитору.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-10-13

13.10.2017 року з 15.00 до 16.00 «Пряма телефонна лінія» за телефоном 0552 490520. На запитання відповідатиме заступник начальника відділу контролю у галузі освіти, науки, спорту та інформації Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області Осадча надія Василівна.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Агропідтримка шляхом кредитування має бути досконалою.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-11-02

Херсонські аудитори завершили анкетування серед аграріїв
Прес-служба Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області

Фахівці підсумували результати анкетування з питань фінансової підтримки підприємств АПК. Анкети заповнили 33 сільгоспвиробники області (державні і приватні підприємства, фермерські господарства, товариства з обмеженою відповідальністю). Види їх діяльності - вирощування зернових та технічних культур, виробництво елітного та репродукційного насіння сільгоспкультур, вирощування племінного молодняку та великої рогатої худоби.
Проведене опитування показало: проблемним у сфері фінансової підтримки АПК залишається механізм з отримання суб’єктами господарювання компенсаційних виплат від держави.
30% респондентів вважають відповідну нормативно-правову базу досконалою, 50% - недосконалою, 20% - досконалою, хоча окремі її норми потребують змін.
До інших результатів, узагальнених аудиторами. 60% проанкетованих виробників вважають, що кредити, перш за все, необхідні рослинницькій галузі, 22% - тваринництву, а 18% - для переробної галузі.
До речі, 70% опитаних сільгоспвиробників хотіли б отримувати компенсаційні суми рівномірно, протягом року. 30 % аграріїв потребують отримання коштів на весні.
Також 75 % учасників анкетування вказали на високий розмір відсоткових ставок банку при наданні кредиту.
90% від усіх опитаних аграріїв зверталися до банків за отриманням кредиту упродовж 2015-2017 років, з яких отримали банківські кредити - 71%.
Крім того, 60 % респондентів вважають, що найбільші труднощі при оформленні кредиту виникають за процедурою оформлення застави, 10% - щодо страхування фінансових ризиків, 25% - під час оцінки заставного майна та 5% - при укладанні і підписанні угоди з банківською установою.
В анкетах аграріїв - інші проблемні питання: недосконалий і ускладнений механізм прийняття рішень щодо кредитування; великий об'єм документів та розрахунків, які надаються установам банків для отримання кредитів та інші.
Ось чому сільгоспвиробники обґрунтовано радять вдосконалити процедуру отримання компенсаційних коштів, розробити механізм електронного надання документів та відстеження в режимі «онлайн» статусу заявки на компенсацію.
Зокрема, сільгоспвиробники Херсонщини запропонували:
- удосконалити окремі норми правової бази, попередньо обговоривши їх з аграріями;
- розширити перелік цільового використання кредитних коштів;
- зменшити відсоткову ставку кредитування.
Таким чином, державні аудитори виявили ряд гострих проблем при наданні фінансової підтримки аграріям на Херсонщині.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Зрошенню на Херсонщині - державну увагу.

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-11-09

Аудитори рекомендують ефективно розподіляти державні кошти для зрошення протягом року

Прес-служба Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області


Як відомо, розвиток зрошення на Херсонщині є одним із пріоритетних напрямків стратегічного плану Уряду.

До речі, в південній області України, з наявних 427,1 тис. га зрошуваних земель, використовується майже 70 відсотків.

Вирощування культур на поливних землях – копітка справа. Адже аграрії несуть чималі витрати за подачу води та спожиту електроенергію. Причому з ранньої весни до осені. Державна фінансова допомога на здешевлення вартості відсоткової ставки за залученими кредитами передбачає і кредитування на оплату електроенергії при зрошенні.

Але існує недолік діючого механізму фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників - непропорційне надходження компенсацій упродовж кожного року. Адже адресна допомога від держави надходить переважно у другому півріччі кожного року.

Аудитори вважають, що фінансування таврійського агросектору має бути пропорційним упродовж року. Тоді б виробники рослинницької продукції ширше впроваджували новітні підходи до господарювання. Наприклад, масштабно використовували системи крапельного зрошення, придбання яких держава поки що нікому з селян не компенсує.

Тож не обійтися вдумливим господарям без практичного втілення вітчизняних наукових розробок, сучасних технологій поливу, оновлення парку дощувальних машин. Таким чином, на селі можна мінімізувати виробничі витрати на зрошенні шляхом запровадження крапельного зрошення, суттєво знизивши при цьому обсяги споживання поливної води і, водночас, збільшивши поливні площі. Передусім під зернові культури.

У разі надання господарям повноцінної адресної допомоги можливе збільшення поливного клину на Херсонщині, яка знаходиться у зоні ризикованого землеробства. Звісно, з урахуванням регіональних особливостей посушливого клімату. До того ж вчасно отримана фінансова допомога в цілому дозволить селянам поліпшити екологічний стан ґрунтів, - вважають державні аудитори.

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.

Центральна газета - про аудиторські ревізії

Сообщение ПСУ ПО ДАСУ в області » 2017-11-10

Потрібна вода, а не довідки.

Перевіряючи Інститут тваринництва степових районів НААН України (Херсонщина), експерти управління Південного офісу Держаудитслужби виявили, що під час укладання договорів на подачу води для зрошення монополіст - місцеве управління водного господарства неодмінно включає в них пункт про надання таких собі "інформаційно-консультаційних послуг", які часто-густо не потрібні підприємству. Зокрема, дані про випаровування вологи з ґрунту надходять із запізненням. А крім того, цю інформацію можна отримати і без посередників, використавши нехитрий прилад -- вологомір.

І це ще не все. З'ясувалося, що племінну худобу селекціонери постійно тримають у стійлах чи на вигульних майданчиках обмеженої площі. Для науковців це зручно -- все під наглядом. Але збільшуються витрати на утримання овець, тоді як у розпорядженні інституту -- майже півтори тисячі гектарів пасовищ! На додачу, вовну з тих овець тут змушені продавати нижче її собівартості. В Україні і за її межами є попит на миту вовну, але інститут не має обладнання для її миття. Через це збитковість Інституту тваринництва степових районів перевищує нині 8,8 мільйона гривень, наголошують аудитори. От і виходить звична для вітчизняних аграріїв ситуація: немає грошей, щоб заробляти гроші.

ДОВІДКОВО

Під час ревізії фінансово-господарської діяльності семи розташованих на Херсонщині установ, що підпорядковані Національній академії аграрних наук України, зусиллями аудиторів до державного бюджету перераховано 468,94 тисячі гривень.


Сергій ЯНОВСЬКИЙ http://www.golos.com.ua/news/64619

Частый гость
Частый гость
 
Сообщения: 285
Зарегистрирован: 04 янв 2017, 14:47
Благодарил (а): 29 раз.
Поблагодарили: 0 раз.  • Реклама

Вернуться в Помощь

  • Реклама
Херсон 2017